Bánh cước công nghiệp
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Bánh cước công nghiệp
Mã sản phẩm: 475
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

 
 
Bánh cước công nghiệp
Vật liệu chổi: Cước nylong cát, nhựa
Dùng làm sạch các thiết bị máy móc
Chức năng :làm sạch
Nhận đặt kịch thước, chất liệu theo yêu cầu
Sản phẩm khác
Trang:   1 | 2 | 3 | 4   
Lam sơn
xi măng
ádas
á
hhh
hhhh
ádasd
Công ty bcds
Công ty bcd
Công ty abc