Ron không amiang 1995
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Ron không amiang 1995
Mã sản phẩm: 450
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

 Gioăng No.1995 loại gioăng không amiang dùng chủ yếu cho nước, hơi nước (nhiệt độ dưới 214 độ C), hydrocarbon và dầu. Loại này có ưu thế là kích thước to, có thể tạo ra ron có kích thước 2,5 mét.

 

Sản phẩm khác
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   
Lam sơn
xi măng
ádas
á
hhh
hhhh
ádasd
Công ty bcds
Công ty bcd
Công ty abc